AKADEMİK PERSONEL

Yard. Doç. Dr. Hıdır ÖNÜR (Anabilimdalı Başkanı)

e-posta: hidir.onur@cbu.edu.tr

telefon: 236 201 3658         Dahili no: 3658


Araş. Gör. İsmet DEMİR

e-posta: ismet.demir@cbu.edu.tr

telefon: 236 201 3656          Dahili no: 3656

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ABD

AKADEMİK PERSONEL

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik