AKADEMİK PERSONEL

Doç Dr. Duygu ALPTEKİN (Anabilimdalı Başkanı)

e-posta: duygu.alptekin@cbu.edu.tr

telefon: 236 201 3654              Dahili no: 3654


Dr. Öğr. Üyesi Mina FURAT

e-posta: 

telefon:                                     Dahili no: 


Araş. Gör. Şeyma KARAMEŞE

e-posta: seyma.karamese@cbu.edu.tr

telefon: 236 201 3659             Dahili no: 3659   

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ABD.

AKADEMİK PERSONEL

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik