Hakkımızda


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur. Eğitim- Öğretim faaliyetlerine YÖK'ün de onayı alınarak 2015-2016 eğitim- öğretim döneminde ilk öğrencilerini alarak başlamıştır. Bölüm içerisinde Dört (4) Öğretim üyesi ve İki (2) Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Sosyoloji, toplumsal yaşamın farklı boyutlarını birbirleriyle ilişkilendirerek ele alan bir sosyal bilim dalıdır. Sosyolojinin ekonomi bilimi, psikoloji, antropoloji, hukuk, felsefe, yönetim bilimi, siyaset bilimi, iletişim bilimi, tarih, sanat ve edebiyat disiplinleriyle de yakın ilişkileri vardır. Lisans eğitiminin ilk yıllarında yakın disiplinleri tanımaları amacıyla sosyoloji öğrencisine, felsefe, antropoloji ve psikoloji alanlarından dersler verilmektedir. Sonraki yıllarda ise sosyolojinin belirli alt alanlarıyla ilgili derslerde sosyolojik bilgi ve deneyimi geliştirebilme imkanı sunulmaktadır. Sosyoloji öğrencisinin sosyolojik bilgi birikimine sahip olmasının yanında, yorumlama ve eleştirel düşünme kabiliyetini de geliştirmesi beklenmektedir.

Bölümden mezun olanlara sosyolog unvanı verilmektedir. Öğrenciler Milli Eğitim bakanlığının gerekli gördüğü 40 kredilik felsefe (16), psikoloji (16) ve mantık (8) derslerini aldıkları ve mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Sertifikası aldıkları takdirde liselerde Felsefe Grubu ve Rehber  öğretmen olabilmektedir. Sosyoloji mezunları kamu ve özel sektörde sosyolog unvanıyla çalışabilmenin yanında akademik kariyerlerini yüksek lisans ve doktora yaparak sürdürebilirler.

Bölüm mezunları, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TRT, RTÜK ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde, hapishanelerde, çocuk ıslah evlerinde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında, sanayi odalarında, kreşlerde, sendikalarda ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili birimlerinde sosyolog, araştırmacı, uzman, danışman veya memur olarak, orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilmektedirler. 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik